Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giày bóng đá sân cỏ nhân tạo hay còn gọi giày đinh TF. Toàn bộ phần đế là đinh dăm. Giúp bề mặt đế giày ma sát tốt với mặt cỏ nhân tạo, tránh trượt ngã khi di chuyển.

-4%

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Mitre 17051 TF

560.000  535.000 
-4%

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Mitre 17051 TF

560.000  535.000 
-4%

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Mitre 17051 TF

560.000  535.000 
-4%

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Mitre 17051 TF

560.000  535.000 

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Pan Vigor 9 TF

565.000 

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Pan Vigor 9 TF

565.000 

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Pan Vigor 9 TF

565.000 

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Pan Vigor 9 TF

565.000 

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Pan Vigor 9 TF

565.000 

Giày Sân Cỏ Nhân Tạo

Giày Pan Vigor 9 TF

565.000